Laman Utama

Piagam Pelanggan

Pekeliling

Carta Organisasi

Caj

Pendaftaran Pembekal

Tender & Sebutharga

Direktori

Foto

Maklumbalas


        PERHATIAN!!
        
       Borang tidak akan diproses sekiranya format borang didapati diubah.

 1. Borang Elaun On-call 
 2. Borang Elaun Kerja Lebih Masa
 3. Borang Elaun Makan Kerja Malam
 4. Borang Hantar Tuntutan ke Jabatan Kewangan
 5. Borang Elaun Perjalanan
 6. Borang Pendahuluan Diri
 7. Borang Perakuan Pendahuluan Diri
 8. Borang Elaun Locum
 9. Borang Bayaran Balik
 10. Borang Kredit Gaji
 11. Borang Hantar LPG ke Jabatan Kewangan
 12. Borang Pengesahan Majikan
 13. Borang Permohonan Lanjutan Masa/Kontrak
 14. Borang Berkaitan Aset Dan Pelupusan
   
  KOD BORANG NAMA BORANG TANGGUNGJAWAB
  KEW.PA 1 Laporan Penerimaan Aset Alih Pegawai Aset
  KEW.PA 2 Daftar Harta Modal Pegawai Aset
  KEW.PA 3 Daftar Inventori Pegawai Aset
  KEW.PA 5 Senarai Daftar Inventori Pegawai Aset
  KEW.PA 6 Daftar Pergerakan Harta Modal Pegawai Aset
  KEW.PA 7 Senarai Aset Dilokasi Pegawai Aset
  KEW.PA 9 Aduan Kerosakan Aset Alih Pegawai Aset
  KEW.PA 10 Laporan Pemeriksaan Harta Modal Pegawai Pemeriksa
  KEW.PA 11 Laporan Pemeriksaan Inventori Pegawai Pemeriksa
  KEW.PA 12 Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal & Inventori Pegawai Aset / Ketua Jabatan
  KEW.PA 13 Senarai Aset Memerlukan Penyelenggaraan Pegawai Aset
  KEW.PA 14 Daftar Penyelenggaraan Harta Modal Pegawai Aset
  PPUKM/KEW/UAS/B09 Pelupusan Aset / Inventori Pegawai Aset
  KEW.PA 18 Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Pegawai Penyaksi
  KEW.PA 19 Sijil Pelupusan Aset Alih Ketua Jabatan / Pegawai Penyaksi
  KEW.PA 20 Laporan Tahunan Pelupusan Aset Urusetia Pelupusan
  KEW.PA 28 Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Pegawai Aset / Ketua Jabatan
  KEW.PA 29 Surat Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Bagi Kehilangan Aset Alih Jabatan Bendahari
  KEW.PA 30 Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Pegawai Aset / Ketua Jabatan
  KEW.PA 31 Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan Pegawai Aset
   PPUKM/KEW/UAS/B03 Pindah Lokasi Aset/Inventori Pegawai Aset
  PPUKM/KEW/UAS/B1002 Aduan Kehilangan Aset Pegawai Aset
  PPUKM/KEW/UAS/B1003 Penyata Pungutan Dan Bayaran Sisa Besi Urusetia Pelupusan / Pegawai Penyaksi
  PPUKM/KEW/UAS/B1004 Akuan Sumbangan Urusetia Pelupusan / Pegawai Penyaksi

  15. Panduan Mengisi Borang Permohonan Pelupusan Harta
  16. Borang Permohonan Pesanan Rasmi (BPPR)
  17. Borang Pemulangan BPPR)
  18. Borang Tempahan Jamuan
  19. Panduan Tempahan Jamuan
  20. Borang Permohonan Bajet Peralatan
  21. Borang Permohonan Pindah Peruntukan

  Rujukan

  1. Kadar elaun yang layak semasa menghadiri kursus dalam negara
  2. Kadar elaun yang layak semasa menghadiri kursus luar negara

  3. Kadar elaun yang layak semasa menghadiri persidangan dalam negara
  4. Kadar elaun yang layak semasa menghadiri persidangan luar negara

  5. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2005 (Kursus)
  6. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2003 (Tugas Rasmi)
  7.
  Panduan bayaran pendahuluan diri
  8. Pengiraan elaun kerja lebih masa menggunakan MS Excel